Tag Archives: Pod Close System

บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ หรือ Pod System

บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบ 3

บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบหมายถึงอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้คล้ายกับบุหรี่ทั่วไป แต่มีความแตกต่างในทางที่สำคัญคือ ไม่มีการเผาไหม้สารเคมีเนื่องจากไม่มีการใช้ไฟจริงๆ ในกรณีของบุหรี่ไฟฟ้าจะใช้ไฟฟ้าแทนจากแบตเตอรี่เพื่อให้กำลังไฟในการทำงาน บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมสูบมักมีรูปร่างและขนาดที่เข้าใกล้กับบุหรี่จริง