Showing the single result

Infy6000puff พอตใช้แล้วทิ้งinfy จาก This is Salt Infy6000 คำ

พอตใช้แล้วทิ้งInfy หรือ infy6000คำ มีกลิ่นให้เลือกมากกว่า 20 กลิ่น ถือว่าเป็นพอตinfy ที่มีกลิ่นชัด ควันเยอะ ที่สำคัญคือเย็นกำลังดี

Sale!
฿269