บุหรี่ไฟฟ้านำขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ อัพเดท 2024 พร้อมกับนโยบายของแต่ละสายการบิน

บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินอาจแตกต่างไปตามสายการบินและประเทศที่จะเดินทางไป ดังนั้นควรตรวจสอบกับสายการบินที่จะใช้เดินทางและตรวจสอบกฎหมายของประเทศที่จะเดินทางไป

อย่างไรก็ตามนี้คือข้อกำหนดทั่วไปที่อาจเจอ เช่น
บุหรี่ไฟฟ้าในกระเป๋ามือ (กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง) : บางสายการบินอนุญาตให้นำบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในกระเป๋ามือ แต่อาจจำกัดจำนวนที่สามารถนำไปได้ บุหรี่ไฟฟ้าควรถูกเก็บไว้ในกระเป๋าและแยกแบตเตอรี่เอาไว้


บุหรี่ไฟฟ้าในกระเป๋าเช็คอิน (กระเป๋าโหลดใต้เครื่อง) : บางสายการบินหรือประเทศอาจมีกฎหมายที่ห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าลงกระเป๋าเช็คอิน นอกจากนี้ อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับปริมาณที่สามารถนำไปได้


ห้ามนำแบตเตอรี่ไฟฟ้าในกระเป๋าเช็คอิน (กระเป๋าโหลดใต้เครื่อง): แบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้กับตัวบุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรนำไปในกระเป๋าเช็คอิน (กระเป๋าโหลดใต้เครื่อง) เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านความปลอดภัย


การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่เดินทางไป: ควรตรวจสอบกฎหมายของประเทศที่จะเดินทางไป เนื่องจากบางประเทศอาจมีกฎหมายที่จำกัดหรือห้ามการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า
การตรวจสอบกฎข้อห้ามของสายการบินและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ทราบถึงข้อกำหนดที่ถูกต้องสำหรับการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินในการเดินทาง

บุหรี่ไฟฟ้า ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่สำหรับประเทศไทย

ในประเทศไทยสามารถนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้สำหรับทั้งสายการบินในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจาก พรบ.ทางกฎหมายของประเทศไทย ไม่ได้มีข้อกำหนดในการให้สายการบินตรวจสอบหรือจับกุมผู้ที่นำสินค้าหนีภาษีออกนอกประเทศ แต่มีเพียงกฎหมายในการให้อำนาจกรมศุลกากรในการตรวจสอบยึดและจับกุมผู้ที่นำเข้าสินค้าหนีภาษีหรือบุหรี่ไฟฟ้าเข้าประเทศ เพราะฉะนั้นการนำบุหรี่ไฟฟ้าออกนอกประเทศหรือขึ้นเครื่องบินจะไม่ผิดกฎหมายและสามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องตรวจสอบกฎข้อบังคับของสายการบินนั้นๆด้วย ว่าสามารถนำขึ้นเครื่องโดยมีข้อจำกัดอะไรบ้าง ถ้ายังไม่รู้ เรามีคำตอบให้จากบทความนี้ ตามไปอ่านที่ด้านล่างได้เลย

กฎทั่วไปในการพกบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน

สำหรับการพกพาบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตขึ้นเครื่องบิน สำนักงานการรักษาความปลอดภัยสำหรับการขนส่งนานาชาติ มีการอนุญาติให้นำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ แต่มีข้อจำกัดคือต้องนำบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในถุงพลาสติกใส เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ อีกทั้งไม่อนุญาติให้นำบุหรี่ไฟฟ้าออกมาสูบหรือชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องบิน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยควรตรวจเช็คข้อกำหนดของแต่ละสายการบินอีกครั้งก่อนนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินด้วย

กฎข้อกำหนดของแต่ละสายการบินในการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน

บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน 2

Airasia

กฎการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินสายการบิน Airasia

สายการบินแอร์เอเชียและแอร์เอเชีย เอ็กซ์ อนุญาติให้นำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ แต่ไม่อนุญาติให้โหลดใต้เครื่อง ต้องถือติดตัวหรือไว้ในกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเท่านั้น และไม่อนุญาติให้สูบและใช้งานบนเครื่อง

Thai Airways

กฎการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินสายการบินการบินไทย

สายการบินไทย ไม่มีนโยบายในการห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน แต่ทั้งนี้ตามนโยบายการนำแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ขึ้นเครื่องบิน ให้นำติดตัวขึ้นเครื่องบินหรือไว้ในกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่อง โดยห้ามโหลดใต้เครื่อง

Bangkok Airways

กฎการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สามารถให้นำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ แต่ไม่อนุญาติให้นำออกมาใช้งานหรือชาร์จบนเครื่องบิน และด้วนนโยบายของสายการบินในการพกแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ภายใน จะไม่อนุญาติให้โหลดไว้ใต้เครื่องบิน เพราะฉะนั้นผู้ที่จะพกพาบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินต้องนำบุหรี่ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วยหรือไว้ในสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

Nok Air

กฎการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินสายการบินนกแอร์

สายการบินนกแอร์สามารถนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ แต่ห้ามใช้งานและห้ามโหลดใต้เครื่อง

Lion Air

กฎการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินสายการบินไลอ้อนแอร์

สามารถนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้เช่นกัน แต่ไม่สามารถใช้งานหรือสูบระหว่างอยู่บนเครื่องได้ โดยให้นำใส่ไว้ในสัมภาระที่ติดตัวไปบนเครื่องและห้ามโหลดใต้เครื่อง

Vietjet Air

กฎการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินสายการบินเวียดเจ็ทแอร์

สายการบินเวียดเจ็ทสามารถนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้เช่นกัน ทั้งนี้ไม่อนุญาติให้โหลดไว้ใต้เครื่องและไม่อนุญาติให้ใช้งานระหว่างอยู่บนเครื่องบิน

สามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินได้หรือไม่

ด้วยกฎข้อบังคับตามมาตรฐานความปลอดภัยของสายการบิน ไม่อนุญาติให้สูบบุหรี่ทุกชนิดบนเครื่องบิน รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอต ไม่ว่าจะในห้องโดยสารหรือในห้องน้ำ

สรุป

สำหรับสายการบินพาณิชย์ต่างๆในประเทศไทยและสายการบินต่างประเทศ ไม่มีนโยบายในการห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอตขึ้นเครื่องแต่อย่างใด แต่เนื่องด้วยบุหรี่ไฟฟ้ามีแบตเตอรี่ในตัว ตามนโยบายของสายการบินต่างๆจะห้านนำแบตเตอรี่โหลดไว้ใต้เครื่องบิน เพราะฉะนั้นใครที่จะพกพาบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน ต้องนำติดตัวเอาไว้หรือเอาไว้ในสัมภาระถือขึ้นเครื่อง และถ้าให้ดีควรเอาไว้ในถุงพลาสติกใส เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย รวมถึงห้ามนำขึ้นมาสูบใช้งานและห้ามชาร์จแบตเตอรี่บนเครื่องบิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *